• Tandarts G.D.M. Jap Sam
    Medisch Centrum Seinhorst
    Zenderstraat 115
    1223 DT Hilversum
    Telefoon: 035 68 38 702

Seinhorst

Ingeklemd tussen de Jan van der Heijden-, Radio-, Meteoren- en Kometenstraat ligt een nieuwe wijk, Seinhorst genaamd. De naam Seinhorst refereert aan de geschiedenis van de Nederlandse omroep, die haar ontstaan dankt aan de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. Het achtervoegsel “horst” heeft niet alleen de betekenis van “hoger gelegen terrein” maar ook van “nest” of “basis”. Het is dit stukje Hilversum, waar de basis werd gelegd voor de Nederlandse omroep. In een houten loods van de NSF, ontstond het huidige ingewikkelde radio- en televisie-universum  (aldus Jan van Herpen, 1993).

Aan het begin van het jaar 2000 begon men met de bouw van woningen, winkelcentra en een kerk.
Het Medisch Gezondheidscentum is een gezamenlijke huisvesting van beroeps-uitoefenaren in de gezondheidszorg z.a huisartsen, Fysiotherapeuten en tandartsen. Het is sedert april 2002 in gebruik genomen.

© Jap-Sam (2010 - 2013) - Realisatie: System 4